* = pakollinen tieto
Palvelupalaute - 1 Ensihoito ja päivystys => AKUUTTI24 (Akuutti24, ensihoito, 116117, päivystysosasto, kotisairaala)
*

Palveluun pääsy
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Minua kohdeltiin hyvin Akuutti24 neuvontapuhelimessa

Ymmärsin Akuutti24 neuvontapuhelimessa saamani ohjeet

Ymmärsin hätäkeskuspäivystäjän antamat ohjeet

Kohtelu
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Hätäkeskuspäivystäjä kohteli minua hyvin

Ensihoitajat kohtelivat minua hyvin

Saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää

Läheisilläni oli mahdollisuus keskustella ensihoitajien kanssa riittävästi

Hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani

Palvelukokemus
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Saamani hoito/palvelu oli hyvää

Koin palvelusta olevan minulle hyötyä

Ensihoitajat osasivat arvioida tilani

Ensihoitajat kykenivät aloittamaan hoitoni

Yksityisyyttäni kunnioitettiin

Luottamuksellisuus toteutui

Koin ensihoitajat ammattitaitoisiksi

Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon/palvelun aikana

Ensihoitajien työasut olivat siistit

Ensihoito ei johtanut kuljetukseen
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Olin tyytyväinen hoitoni tarpeen arviointiin

Olin tyytyväinen kuljettamatta jättämiseen

Minulle kerrottiin, miksi ambulanssi ei kuljettanut minua jatkohoitoon

Olin tyytäväinen saamiini jatkohoito-ohjeisiin

Ensihoito johti kuljetukseen
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Ambulanssi oli siisti

Ambulanssi oli riittävän lämmin

Ambulanssissa asentoni autettiin mahdollisimman miellyttäväksi

Olin tyytyväinen jatkohoitopaikkaani

Arvosana

Annan saamastani palvelusta arvosanan
(4 = huono, 10 = kiitettävä)

Voin suositella saamaani palvelua

Muu palaute

Taustatiedot

Asiakkaan ikä

Asiakkaan äidinkieli

Palautteen antaja

Ensihoidon toteutus

Asiakkaan luona kävi

Yhteystiedot ja yhteydenottopyyntö

Ottakaa minuun yhteyttä palautteeseen liittyen

Tietosuojaseloste
*

Hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen

Kiitos palautteesta!