* = pakollinen tieto
Palvelupalaute - 1 Akuutti24 (Akuutti24, ensihoito, 116117, päivystysosasto, kotisairaala, selviämishoitoyksikkö)
*

12345Ei koske minua

Saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää

Palveluun pääsy
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Minua kohdeltiin hyvin Akuutti24 neuvontapuhelimessa

Ymmärsin Akuutti24 neuvontapuhelimessa saamani ohjeet

Ymmärsin hätäkeskuspäivystäjän antamat ohjeet

Kohtelu
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Hätäkeskuspäivystäjä kohteli minua hyvin

Ensihoitajat kohtelivat minua hyvin

Läheisilläni oli mahdollisuus keskustella ensihoitajien kanssa riittävästi

Hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani

Palvelukokemus
1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
12345Ei koske minua

Saamani hoito/palvelu oli hyvää

Koin palvelusta olevan minulle hyötyä

Ensihoitajat osasivat arvioida tilani

Ensihoitajat kykenivät aloittamaan hoitoni

Yksityisyyttäni kunnioitettiin

Luottamuksellisuus toteutui

Koin ensihoitajat ammattitaitoisiksi

Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon/palvelun aikana

Ensihoitajien työasut olivat siistit

1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä
Ensihoito ei johtanut kuljetukseen
12345Ei koske minua

Olin tyytyväinen hoitoni tarpeen arviointiin

Olin tyytyväinen kuljettamatta jättämiseen

Minulle kerrottiin, miksi ambulanssi ei kuljettanut minua jatkohoitoon

Olin tyytäväinen saamiini jatkohoito-ohjeisiin

Ensihoito johti kuljetukseen
12345Ei koske minua

Ambulanssi oli siisti

Ambulanssi oli riittävän lämmin

Ambulanssissa asentoni autettiin mahdollisimman miellyttäväksi

Olin tyytyväinen jatkohoitopaikkaani

Suosittelu

0 = Erittäin epätodennäköisesti, 10 = Erittäin todennäköisesti
012345678910

Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi?

Muu palaute

Taustatiedot

Asiakkaan ikä

Asiakkaan äidinkieli

Palautteen antaja

Ensihoidon toteutus

Asiakkaan luona kävi

Yhteystiedot ja yhteydenottopyyntö

Ottakaa minuun yhteyttä palautteeseen liittyen

Tietosuojaseloste
*

Hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen

Kiitos palautteesta!