* = obligatoriska fält
Riktad respons - Kårkulla samkommun
 Välkommen att ge respons på vår verksamhet. Din åsikt är viktig!
 Vill du ge gott eller dåligt betyg för någonting? Det hjälper oss att utveckla verksamheten.
 
*

Min respons gäller

Jag är

 
5 = Instämmer helt - 1 = Helt av annan åsikt
54321Berör inte mig
*1

Jag blir väl bemött av personalen

Berör inte mig
*2

Personalen är sakkunnig

Berör inte mig
*3

Det är lätt att kontakta personal

Berör inte mig
*4

Jag får den information jag behöver

Berör inte mig
*5

Jag känner mig trygg

Berör inte mig
*6

Brukarens önskemål tas i beaktande

Berör inte mig
*7

Brukarens integritet tryggas

Berör inte mig
*8

Jag är nöjd med servicen

Berör inte mig
 

Bra

Inte bra

Förbättringsförslag

 
 Responsen behandlas anonymt. Om ni önskar att vi kontaktar er med anledning av responsen vänligen fyll i era kontaktuppgifter nedan.

Jag vill att ni kontaktar mig

Namn

E-postadress

Telefonnummer