* = obligatoriska fält
Riktad respons - Kårkulla samkommun
 Välkommen att ge respons på vår verksamhet. Din åsikt är viktig!
 Vill du ge gott eller dåligt betyg för någonting? Det hjälper oss att utveckla verksamheten.
 
*

Jag är

 
5 = Instämmer helt - 1 = Helt av annan åsikt
54321Berör inte mig
*1

Jag blir väl bemött av personalen

*2

Personalen är sakkunnig

*3

Det är lätt att kontakta personal

*4

Jag får den information jag behöver

*5

Jag känner mig trygg

*6

Brukarens önskemål tas i beaktande

*7

Brukarens integritet tryggas

*8

Jag är nöjd med servicen

 

 
 Responsen behandlas anonymt. Om ni önskar att vi kontaktar er med anledning av responsen vänligen fyll i era kontaktuppgifter nedan.

Jag vill att ni kontaktar mig