* = obligatoriska fält
Respons gällande vård och omsorg
 Välkommen att ge respons på vår verksamhet. Din åsikt är viktig!
 Vill du ge gott eller dåligt betyg för någonting? Det hjälper oss att utveckla verksamheten.
  
*

Jag är:

  

  
5 = Helt av samma åsikt - 1 = Helt av annan åsikt
54321Frågan rör inte mig

Personalen bemöter mig väl

Personalen är sakkunnig

Det är lätt att kontakta personal

Jag får den information jag behöver

Brukarens önskemål tas i beaktande

Brukarens integritet tryggas

Jag är nöjd med servicen

  
 Responsen behandlas anonymt. Responsen distribueras internt till verksamhetsansvarig.

Jag vill att ni kontaktar mig: