* = pakollinen tieto
In English På svenska
Anna palautetta toiminnastamme - Vaasan keskussairaala

Osasto/yksikkö

*

Osasto/yksikkö, jota palautteeni koskee

Taustatiedot

Asiakkaan ikä

Asiakkaan sukupuoli

Asiakkaan äidinkieli

*

Palautteen antaja

Voin suositella hoitopaikkaa läheiselleni
10 = Erittäin todennäköisesti 0 = Erittäin epätodennäköisesti

Arvioi hoitojaksolla tai käynnillä saamaasi palvelua
5 = Täysin samaa mieltä 4 = Osittain samaa mieltä 3 = Ei samaa, eikä eri mieltä 2 = Osittain eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Pääsin tutkimukseen tai hoitoon riittävän nopeasti.

Ei koske minua

Tutkimukseni tai hoitoni toteutui sovitun aikataulun mukaisesti.

Ei koske minua

Tunsin voivani luottaa henkilökunnan ammattitaitoon.

Ei koske minua

Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani.

Ei koske minua

Henkilökunta kohteli minua hyvin.

Ei koske minua

Saamani tieto tutkimuksesta ja/tai hoidosta oli ymmärrettävää.

Ei koske minua

Yksityisyyttäni ja intimiteettisuojaani kunnioitettiin.

Ei koske minua

Saamani hoito oli hyvää.

Ei koske minua

Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon aikana.

Ei koske minua

Läheiseni tai perheeni huomioitiin riittävästi.

Ei koske minua

Sain hyvät jatkohoito-ohjeet.

Ei koske minua

Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni.

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluat tarkentaa edellisiä vastauksiasi, ole hyvä ja kuvaa näkemyksesi

Kehittämisehdotuksia

Annatko Vaasan keskussairaalalle luvan julkaista palautteen nimettömänä?

Yhteystiedot

Yhteydenotto

Kiitos palautteestasi!
Antamasi palaute on tärkeä, ja se otetaan huomioon hoidon laadun arvioinnissa ja kehittämisessä.