* = pakollinen tieto
In English På svenska
Anna palautetta toiminnastamme - Vaasan keskussairaala

Osasto/yksikkö

*

Taustatiedot

Asiakkaan sukupuoli

Asiakkaan äidinkieli

Palautteen antaja

Voin suositella hoitopaikkaa läheiselleni
10 = Erittäin todennäköisesti 0 = Erittäin epätodennäköisesti

Arvioi hoitojaksolla tai käynnillä saamaasi palvelua
5 = Täysin samaa mieltä 4 = Osittain samaa mieltä 3 = Ei samaa, eikä eri mieltä 2 = Osittain eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Pääsin tutkimukseen tai hoitoon riittävän nopeasti.

Tutkimukseni tai hoitoni toteutui sovitun aikataulun mukaisesti.

Tunsin voivani luottaa henkilökunnan ammattitaitoon.

Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani.

Henkilökunta kohteli minua hyvin.

Saamani tieto tutkimuksesta ja/tai hoidosta oli ymmärrettävää.

Yksityisyyttäni ja intimiteettisuojaani kunnioitettiin.

Saamani hoito oli hyvää.

Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon aikana.

Läheiseni tai perheeni huomioitiin riittävästi.

Sain hyvät jatkohoito-ohjeet.

Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni.

Muuta palautetta

Annatko Vaasan keskussairaalalle luvan julkaista palautteen nimettömänä?

Yhteystiedot

Yhteydenotto

Kiitos palautteestasi!
Antamasi palaute on tärkeä, ja se otetaan huomioon hoidon laadun arvioinnissa ja kehittämisessä.