* = pakollinen tieto
In English På svenska
Kirjaudu   Opiskelijapalaute - Vaasan keskussairaala sivu 1/5

1 TAUSTATIEDOT

*1.1

Harjoittelupaikkasi

1.2

Ikäsi

1.3

Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa

1.3.1

Jos kyllä, millaista ammatillista koulutusta

1.4

Minkä lukuvuoden opiskelija olet tällä hetkellä

1.5

Mitä tutkintoa opiskelet

1.6

Harjoittelujaksosi kesto

1.7

Ohjauksen pääasiallinen toteutustapa

1.8

Oliko sinulla nimetyn ohjaajan/ohjaajien kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja

1.9

Keskustelitko osaamistavoitteista nimetyn ohjaajasi kanssa

1.10

Käytiinkö kanssasi väliarviointi

1.10.1

Väliarvioinnissa oli läsnä

1.11

Miten arvioit saavuttaneesi oppimistavoitteesi jaksolla

1.12

Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi

1.13

Käytiinkö kanssasi loppuarviointi

1.13.1

Loppuarvioinnissa oli läsnä

1.14

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa tuki oppimistani tällä jaksolla

1.15

Olisitko valmis suosittelemaan tätä työyksikköä opiskelijatoverillesi

1.16

Oppilaitoksesi

1.17

Teitkö yhteisiä vuoroja lähiohjaajasi kanssa

1.18

Miten monta kertaa tapasit harjoittelua ohjaavan opettajan tämän harjoittelujakson aikana

1.19

Oliko työyksikössäsi opiskelijaperehdytysohjelma

1.20

Järjestettiinkö oppilaitoksessa riittävä perehdytys ennen harjoittelujaksosi alkua?


Poista sivutus
12345