* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Logga in   CLES utfrågning - Vasa centralsjukhus sidan 1/6

1 BAKGRUNDSFRÅGOR

*1.1

1.2

1.3

Har du från tidigare en yrkesinriktad examen

1.3.1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Förverkligades handledningen under din period som planerat?

1.9

1.10

1.11

Diskuterade du kunskapsmålen med din namngivna handledare

1.12

Gjordes en mellanutvärdering

1.12.1

Vid mellanutvärderingen var följande personer närvarande

1.13

Hur bedömer du att dina kunskapsmål under denna period har uppnåtts

1.14

Hur stödde den handledning du fick under praktikperioden din yrkesutveckling

1.15

Hade du en slututvärdering

1.15.1

Vid slututvärderingen närvarade

1.16

Hur stödde undervisningen du fick på läroanstalten din inlärning under denna praktikperiod

1.17

Är du beredd att rekommendera denna arbetsenhet till dina studiekamrater

1.19

1.20

1.21

1.22

Tycker du att den introduktion som du fick på läroanstalten innan praktikperioden var tillräcklig?


Avlägsna sidväxling
123456