* = pakollinen tieto
In English På svenska
Kirjaudu   Opiskelijapalaute (CLES) - HVA Varsinais-Suomen hyvinvointialue sivu 1/6

1 TAUSTATIEDOT

*1.1

1.2

1.3

Onko Sinulla aiempaa työkokemusta sosiaali- ja / tai terveysalalta?

1.4

Missä tutkinto-ohjelmassa opiskelet?

1.5

Minkä lukuvuoden opiskelija olet tällä hetkellä

1.6

1.7

1.8

Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten harjoittelun ohjauksen pääasiallista toteutustapaa?

1.9

Toteutuiko edellisessä kysymyksessä raportoimasi ohjauksen pääasiallinen toteuttamistapa suunnitellusti?

1.10

Oliko sinulla nimetyn ohjaajan/ohjaajien kanssa osaamistavoitteisiisi perustuvia ohjauskeskusteluja

1.11

Väliarvioinnissa oli läsnä

1.12

Miten arvioit saavuttaneesi oppimistavoitteesi jaksolla

1.13

Loppuarvioinnissa oli läsnä

1.14

Missä muodossa keskustelut Sinun ja opettajan kesken käytiin harjoittelujakson aikana? (voit valita useamman vaihtoehdon)

1.15

Miten hyvät tiedolliset valmiudet olit mielestäsi saavuttanut harjoittelua edeltäneissä opinnoissasi?

1.16

Miten hyvät käytännön valmiudet olit mielestäsi saavuttanut harjoittelua edeltäneissä opinnoissasi?

1.17

Vahvistiko tämä harjoittelu Sinun käsitystäsi siitä, millä sosiaali- ja terveydenhuollon alueella haluaisit työskennellä tulevaisuudessa?

1 = 1 - 10 = 10
12345678910Ei koske minua
*1.18

Olisitko valmis suosittelemaan tätä työyksikköä opiskelijatoverillesi


Poista sivutus
123456