* = pakollinen tieto
Hoitotyön asiakaspalaute - Kainuun hyvinvointialue
 Haluamme kehittää palvelujamme. Tähän tarvitsemme tietoa sinun kokemuksista palvelujemme käyttäjänä.
Palautekyselyn kysymysten vastausvaihtoehtoina ovat:

5 = Täysin samaa mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
1 = Täysin eri mieltä
0 = Ei koske minua

Pyydämme sinua rastittamaan (x) kokemustasi vastaavat vaihtoehdot. Tarvittaessa omainen tai muu henkilö voi avustaa vastausten kirjaamisessa. Henkilöllisyytesi ei paljastu kyselyssä.
*

 Arvioi saamaasi palvelua
5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Sain apua, kun sitä tarvitsin.

Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti.

Hoitoani / Asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani. 

Koin oloni turvalliseksi hoidon / palvelun aikana.

Tiedän miten hoitoni/palveluni jatkuu.

Saamani tieto hoidosta / palvelusta oli ymmärrettävää.

Koin saamani hoidon / palvelun hyödylliseksi.

 
0 = Erittäin epätodennäköisesti - 10 = Erittäin todennäköisesti
012345678910

Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi?

 Hoitotyön potilaspalaute
5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Hoitajat ottivat mielipiteeni huomioon, kun hoitoani suunniteltiin tai toteutettiin

Hoitajat ja lääkärit toimivat hyvin yhdessä hoitooni liittyvissä asioissa

Hoitoni oli hyvin suunniteltu ja toteutettu hoitajien sekä lääkäreiden toimesta

Hoitajat pyysivät minulta anteeksi, jos hoidossani tapahtui virhe

Hoitajat puuttuivat epäkohtaan, josta mainitsin heille

Hoitajat kertoivat minulle uuden lääkkeen antamisen yhteydessä, miksi lääkettä annetaan

Hoitajat kertoivat minulle saamieni lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista

Hoitajat puhuivat arkaluontoisista asioista siten, etteivät ulkopuoliset kuulleet niitä

Hoitajat huolehtivat, että liikkuminen oli turvallista hoidon aikana

Hoitajat kohtelivat minua hyvin

Hoitajat huolehtivat, etteivät hoito ja/tai tutkimukset aiheuttaneet minulle noloja tai kiusallisia tilanteita

Hoitajat huolehtivat yksityisyyteni toteutumisesta

Sain tarvitsemani avun hoitajilta riittävän nopeasti

Sain hoitajilta apua riittävän nopeasti halutessani wc:hen tai alusastian

Hoitajat selittivät ymmärrettävästi hoitooni ja tutkimuksiini liittyvät asiat

Hoitajat ohjasivat ymmärrettävästi jatkohoitooni liittyvät asiat

Hoitajat ohjasivat ymmärrettävästi kotona vointini tarkkailuun liittyvät asiat

Hoitajat varmistivat, että ymmärsin saamani tiedon

Hoitaja huolehti, että sain lievitystä kipuihin, kun siihen oli tarvetta

Hoitajat arvioivat kipujani riittävän usein

Hoitajat kuuntelivat minua huolellisesti

Hoitajat olivat aidosti läsnä

 Muuta palautetta
 Mikäli haluat tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, ole hyvä ja kuvaa näkemystäsi alla olevaan tilaan

 Palautteen voi jättää nimettömänä. Mikäli haluat vastauksen, kirjoita yhteystietosi alle.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

 Kiitos palautteestasi!