Suomeksi In English
Anmälan om farlig situation (för patienter/anhöriga)
 
Obligatoriska fält markerade med asterisk (*) Datum: 26.5.2020 
Tidpunkt för händelsen(*)
datum: klockslag: :
Plats för händelsen
Beskriv vad som hände, hur och vilka följder händelsen hade (*)

Ge din syn på hur man skulle kunna undvika en upprepning av denna händelse?
 
Lämna dina kontaktuppgifter om du vill få respons på din anmälan:
Din e-postadress


Skriv ut anmälan