5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321
Koin oloni turvalliseksi hoidon tai tutkimuksen aikana
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani
Henkilökunta kohteli minua hyvin
Saamani tieto hoidosta tai tutkimuksesta oli ymmärrettävää
Saamani hoito tai palvelu oli hyvää