* = pakollinen tieto
In English På svenska
Kirjaudu   Opiskelijapalaute - 1 VSSHP sivu 1/5

1 Taustatiedot

*1.1

Harjoittelupaikkasi

1.2

Ikäsi

1.3

Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa?

1.27

Missä tutkinto-ohjelmassa opiskelet?

1.4

Minkä lukuvuoden opiskelija olet tällä hetkellä?

1.5

Mitä tutkintoa opiskelet?

1.6

Harjoittelujaksosi kesto?

1.26

Toteutuiko ohjaus suunnitellusti?

1.7

Ohjauksen pääasiallinen toteutustapa:

1.8

Oliko sinulla ohjaajan/ohjaajien kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja?

1.9

Keskustelitko osaamistavoitteista nimetyn ohjaajasi kanssa

1.10

Käytiinkö kanssasi väliarviointi?

1.11

Miten arvioit saavuttaneesi osaamistavoitteesi jaksolla?

1.12

Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi?

1.13

Käytiinkö kanssasi loppuarviointi?

1.14

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa tuki oppimistani tällä jaksolla?

10 = Erittäin mielelläni - 0 = En ollenkaan
109876543210
1.15

Suosittelisitko tätä harjoitteluyksikköä opiskelijatoverillesi?

1.16

Oppilaitoksesi

1.21

Tukiko oppilaitoksesi opettajan perehdytys harjoitteluasi?


Poista sivutus
12345