* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Ge feedback - TYKS

Avdelning/enhet

*

Feedback till avdelning/enhet

Ankomst till vård eller undersökning

Vad tyckte du om den service du fick
5 = Instämmer helt - 1 = Helt av annan åsikt
54321Berör inte mig

Jag fick vård- eller undersökningstid tillräckligt snabbt

Berör inte mig

Jag fick tillräckligt med förhands- och förberedelseinformation innan jag kom för vård eller undersökning

Berör inte mig

Vården eller undersökningen förverkligades enligt tidtabellen och utan onödig väntan

Berör inte mig

Jag fick individuell service under vården eller undersökningen

Berör inte mig

Vården eller undersökningen gick smidigt

Berör inte mig

Jag kände mig trygg under vården eller undersökningen

Berör inte mig

Man tog tillräcklig hänsyn till min familj och mina anhöriga

Berör inte mig

Man höll sekretessen i ärenden om min vård eller undersökning

Berör inte mig

Beslut beträffande min vård fattades tillsammans med mig

Berör inte mig

Mina smärtor och symtom behandlades tillräckligt

Berör inte mig

Jag blev väl bemött av personalen

Berör inte mig

Jag fick tillräckligt med information under vården eller undersökningen

Berör inte mig

Informationen som jag fick om vården eller undersökningen var förståelig

Berör inte mig

Vården eller undersökningen förverkligades yrkeskunnigt

Berör inte mig

Jag fick hjälp av vården eller undersökningen

Berör inte mig

Den vård eller service jag fick var god

Berör inte mig

Utrymmena var trivsamma

Berör inte mig

Jag fick goda instruktioner för hemvård

Berör inte mig

Jag vet hur min vård fortsätter

Berör inte mig

Jag fick tydliga instruktioner vem jag kan kontakta vid behov

Berör inte mig

Jag fick service på mitt modersmål

Berör inte mig

Övrig respons

Om du vill precisera dina svar så kan du ge ytterligare kommentarer nedan (skriv också påståendets nummer)

Förslag

Tack

Klagomål

Övrig feedback

Patienten

Patientens ålder

Patientens kön

Patientens modersmål

Feedback från

Om Ni önskar att Ni skall kontaktas med anledning av responsen, skriv då Era kontaktuppgifter nedan.

Namn:

Telefonnummer:

E-post adress:

Jag önskar att man tar kontakt med mig