* = pakollinen tieto
In English På svenska
Kirjaudu   Opiskelijapalaute - KYMSOTE sivu 1/5

1 TAUSTATIEDOT

*1.1

Harjoittelupaikkasi

1.2

Ikäsi

1.3

Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa?

1.4

Minkä lukuvuoden opiskelija olet tällä hetkellä?

1.5

Mitä tutkintoa opiskelet?

1.6

Harjoittelujaksosi kesto?

1.7

Ohjauksen pääasiallinen toteutustapa:

1.8

Oliko sinulla ohjaajan/ ohjaajien kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja?

1.9

Keskustelitko osaamistavoitteista nimetyn ohjaajasi kanssa?

1.10

Käytiinkö kanssasi väliarviointi?

1.11

Miten arvioit saavuttaneesi osaamistavoitteesi tällä jaksolla?

1.12

Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi?

1.13

Käytiinkö kanssasi loppuarviointi?

1.14

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa tuki oppimistani tällä jaksolla?

1.15

Olisitko valmis suosittelemaan tätä työyksikköä opiskelijatoverillesi?

1.15.1

Jos vastasit kieltävästi, kerro miksi et olisi valmis suosittelemaan työyksikköä opiskelijatovereillesi

1.16

Oppilaitoksesi

1.17

Teitkö yhteisiä vuoroja lähiohjaajasi kanssa?

1.18

Miten monta kertaa tapasit harjoittelua ohjaavan opettajan tämän harjoittelujakson aikana?

1.19

Oliko työyksikössäsi opiskelijaperehdytysohjelma?

1.20

Järjestettiinkö oppilaitoksessa riittävä perehdytys ennen harjoittelujaksosi alkua?


Poista sivutus
12345