5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321
Saamani hoito/palvelu oli hyvää
Henkilökunta kohteli minua hyvin
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana