* = pakollinen tieto
In English På svenska
Toivomme palautetta toiminnastamme - Liikelaitos SataDiag

Arvioinnin kohde ja palautteen antaja

*

*

Palautteen antaja:


Arvioikaa saamaanne hoitoa

5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Saamani hoito/palvelu oli hyvää

Henkilökunta kohteli minua hyvin

Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää

Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani

Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana

Muuta palautetta

Kiitos palautteestanne - se on arvokasta
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.