* = pakollinen tieto
Asiakaspalaute
*

Yksikkö, jota arviointi koskee

*

Palautteen antaja

Palvelupiste

Palautteesi
Huomioithan että palautteeseen ei laiteta henkilötunnuksia tai muita luottamuksellisia tietoja. Palautelomakkeella ei voi myöskään perua varattua aikaa.

Kiitoksia

Kehitettävää

Muu palaute

Sinun mielipiteesi on meille tärkeä
5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321

Saamani hoito/palvelu oli hyvää

Henkilökunta kohteli minua hyvin

Saamani tieto hoidosta/palvelusta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää

Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani

Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun/tutkimuksen aikana

10 = Erittäin todennäköisesti - 0 = Erittäin epätodennäköisesti
109876543210
*

Voin suositella hoitopaikkaa läheiselleni

Annatko Siun sotelle luvan julkaista palautteen nimettömänä?

Yhteystiedot
*

Haluan että palautteeseeni vastataan

Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoita yhteystietosi alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Tietosuojaseloste
*

Hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen