* = pakollinen tieto
In English På svenska
Kirjaudu   Opiskelijapalaute - Kaksineuvoinen sivu 1/3

1 Taustatiedot

*1.1

Harjoittelupaikkasi

1.2.1

Ikäsi

1.3

Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa?

1.4

Minkä lukuvuoden opiskelija olet tällä hetkellä?

1.5

Mitä tutkintoa opiskelet?

1.6

Harjoittelujaksosi kesto?

1.7

Ohjauksen pääasiallinen toteutustapa:

1.8

Oliko sinulla ohjaajan/ ohjaajien kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja?

1.9

Keskustelitko osaamistavoitteistasi nimetyn ohjaajasi kanssa

1.10

Käytiinkö kanssasi väliarviointi?

1.11

Miten arvioit saavuttaneesi osaamistavoitteesi jaksolla?

1.12

Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi

1.13

Käytiinkö kanssasi loppuarviointi?

1.14

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa tuki oppimistani tällä jaksolla?

1.15

Olisitko valmis suosittelemaan tätä työyksikköä opiskelijatoverillesi?

1.16

Oppilaitoksesi


Poista sivutus
123