* = pakollinen tieto
Kirjaudu   Opiskelijapalaute – Kainuun sote sivu 1/3

1 TAUSTATIEDOT

*1.1

1.2

1.3

Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa?

1.4

1.5

1.5.1

1.6

1.7

1.8

1.9

Keskustelitko oppimistavoitteistasi nimetyn ohjaajasi kanssa

1.10

Käytiinkö kanssasi väliarviointi?

1.11

Miten arvioit saavuttaneesi oppimistavoitteesi jaksolla?

1.12

Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi

1.13

Käytiinkö kanssasi loppuarviointi?

1.14

1.15

1.16

Olisitko valmis suosittelemaan tätä työyksikköä harjoittelupaikaksi?

1.16.1

1.17

1.18

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa tuki oppimistani tällä jaksolla?

1.19

Järjestettiinkö oppilaitoksessa riittävä perehdytys ennen harjoittelujaksosi alkua?

1.20


Poista sivutus
123