* = pakollinen tieto
Kirjaudu   Opiskelijapalaute – Kainuun sote sivu 1/3

1 TAUSTATIEDOT

*1.1

Harjoittelupaikkasi

1.2

Ikäsi

1.3

Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa?

1.4

Minkä lukuvuoden opiskelija olet tällä hetkellä?

1.5

Mitä tutkintoa opiskelet?

1.5.1

Tutkinto:

1.6

Harjoittelujaksosi kesto?

1.7

Ohjauksen pääasiallinen toteutustapa:

1.8

Oliko sinulla ohjaajan/ ohjaajien kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja?

1.9

Keskustelitko oppimistavoitteistasi nimetyn ohjaajasi kanssa

1.10

Käytiinkö kanssasi väliarviointi?

1.11

Miten arvioit saavuttaneesi oppimistavoitteesi jaksolla?

1.12

Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi

1.13

Käytiinkö kanssasi loppuarviointi?

1.14

Teitkö yhteisiä vuoroja lähiohjaajasi kanssa?

1.15

Oliko työyksikössäsi perehdytysohjelma?

1.16

Olisitko valmis suosittelemaan tätä työyksikköä harjoittelupaikaksi?

1.16.1

Perustelut edelliseen kysymykseen

1.17

Oppilaitoksesi

1.18

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa tuki oppimistani tällä jaksolla?

1.19

Järjestettiinkö oppilaitoksessa riittävä perehdytys ennen harjoittelujaksosi alkua?

1.20

Miten monta kertaa tapasit harjoittelua ohjaavan opettajan tämän harjoittelujakson aikana?


Poista sivutus
123