* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Aikuissosiaalipalvelut
Kainuun sote -kuntayhtymä haluaa kehittää palvelujaan ja tähän tarvitsemme tietoa sinun kokemuksista palvelujemme käyttäjinä.

Pyydämme sinua valitsemaan kokemuksiasi vastaavat vaihtoehdot. Tarvittaessa omainen tai muu henkilö voi avustaa vastausten kirjaamisessa. Henkilöllisyytesi ei paljastu kyselyssä.

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Sain tapaamisajan riittävän nopeasti

Ei koske minua

Sain asiallista palvelua ja henkilökunta kohteli minua hyvin

Ei koske minua

Sain neuvontaa ja ohjausta selkeästi ja ymmärrettävästi

Ei koske minua

Mielipiteeni otettiin huomioon ja sain vaikuttaa siihen, miten asiassani jatkossa edetään

Ei koske minua

Yksityisyyttäni ja intimiteettisuojaani kunnioitettiin

Ei koske minua

Sain apua tilanteeseeni ja koen, että asiakkuudesta oli minulle hyötyä

Ei koske minua

Tiedän, miten asiani etenee jatkossa

Ei koske minua

Saamani hoito/palvelu oli hyvää

Ei koske minua
Aikuissosiaalipalvelujen lisäkysymykset
5 = Täysin samaa mieltä - 1 = Täysin eri mieltä
54321Ei koske minua

Sain hyvin yhteyden sosiaalipalvelujen työntekijöihin

Ei koske minua

Aukioloajat ovat riittävät ja minulle sopivat

Ei koske minua

Tiedän kuka omatyöntekijäni on ja miten hänet tavoitan

Ei koske minua

Tiedän millaista apua voin saada aikuissosiaalityöstä ja/tai kuntouttavasta työtoiminnasta

Ei koske minua

Työntekijällä oli riittävästi aikaa minulle

Ei koske minua

Koen, että sain kertoa asiani ja tulin kuulluksi

Ei koske minua

Minun kanssani on tehty asiakassuunnitelma. Olemme keskustelleet kattavasti ja yhdessä työskentely on ollut tavoitteellista

Ei koske minua
Arvosana
10 = Erittäin todennäköisesti - 0 = Erittäin epätodennäköisesti
109876543210

Voin suositella palvelua läheisilleni

Muuta palautetta
Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää:

Kehitettävää:

Muu palaute:

Kiitos palautteestasi!

HUOM! Oletko kiinnostunut toimimaan kehittäjäasiakasryhmässä sosiaalipalvelujen parantamiseksi? Jos olet, niin kerro omatyöntekijällesi.

Antamasi palaute on tärkeä ja se otetaan huomioon palvelun laadun arvioinnissa ja kehittämisessä.

Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoita yhteystietosi alla oleviin kenttiin ja laita rasti ruutuun.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä:

Nimi:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite: