* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Kuinka hyvin saitte yhteyden sosiaalipalveluihin?

Ei koske minua

Toteutuiko palvelunne aikataulun mukaisesti?

Ei koske minua

Kohteliko henkilökunta teitä hyvin?

Ei koske minua

Saitteko tietoa palvelusta ymmärrettävästi?

Ei koske minua

Saitteko vaikuttaa palveluanne koskevaan päätökseen?

Ei koske minua

Kuinka teidän yksityisyydensuojanne huomioitiin palvelun aikana?

Ei koske minua

Toteutuiko palvelu ammattitaitoisesti?

Ei koske minua

Oliko palvelusta teille hyötyä?

Ei koske minua

Olivatko asiointipaikan tilat viihtyisät?

Ei koske minua

Kuinka hyvin saitte neuvontaa ja ohjausta?

Ei koske minua

Arvionne saamastanne palvelusta kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: