* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Perhetyö (lapsiperheiden sosiaalipalvelut)

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Kuinka pitkään perhetyöntekijä työskenteli perheen kanssa?

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Kuinka hyvin saitte yhteyden perhetyöhön?

Ei koske minua

Toteutuiko palvelunne aikataulun mukaisesti?

Ei koske minua

Kuinka työntekijä/työntekijät kohteli/kohtelivat teitä?

Ei koske minua

Saitteko tietoa palvelusta ymmärrettävästi?

Ei koske minua

Saitteko vaikuttaa palveluanne koskevaan päätökseen?

Ei koske minua

Toteutuiko perhetyö ammattitaitoisesti?

Ei koske minua

Oliko perhetyöstä teille hyötyä?

Ei koske minua

Kuinka hyvin saitte neuvontaa ja ohjausta?

Ei koske minua

Arvionne saamastanne palvelusta kokonaisuutena

Ei koske minua

Perhetyöltä olisin toivonut vielä:

Perhetyössä kannattaisi kehittää:

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: