* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Vanhuspalvelut, Kotona asumista tukevat palvelut

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Kuinka hyvin saatte puhelinyhteyden kotihoitoon?

Ei koske minua

Saatteko tarvettanne vastaavan palvelun kohtuullisena pitämänne ajan sisällä?

Ei koske minua

Kohteleeko henkilökunta teitä hyvin?

Ei koske minua

Tehdäänkö hoitoa/palvelua koskevat päätökset yhdessä teidän kanssanne?

Ei koske minua

Tunnetteko olonne turvalliseksi kotona?

Ei koske minua

Huomioidaanko teidän yksityisyyden suojanne riittävästi?

Ei koske minua

Toteutuuko hoito/palvelu ammattitaitoisesti?

Ei koske minua

Onko hoidosta/palvelusta teille selkeästi hyötyä?

Ei koske minua

Saamienne jatkohoito- ja muiden ohjeiden selkeys ja riittävyys

Ei koske minua

Arvionne saamastanne hoidosta tai palvelusta kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: