* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Eläinlääkintähuolto

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Puhelinyhteyden saaminen asianne hoitamiseksi haluamamanne ajan sisällä

Ei koske minua

Vastaanottoajan/tilakäynnin saaminen asianne hoitamiseksi haluamanne ajan sisällä

Ei koske minua

Teitä ja eläintänne kohtaan osoitettu ystävällisyys

Ei koske minua

Teitä kohtaan osoitettu kohteliaisuus

Ei koske minua

Tutkimusten/selvitysten perusteellisuus

Ei koske minua

Hoidon/palvelun sujuvuus

Ei koske minua

Teitä palvelleen henkilökunnan asiantuntemus

Ei koske minua

Mahdollisuutenne osallistua eläimen hoitoa/palvelua koskevaan päätöksentekoon

Ei koske minua

Eläimenne ongelmasta, terveydentilasta ja toimenpiteestä saamienne tietojen selkeys ja riittävyys

Ei koske minua

Eläimen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä ohjaus

Ei koske minua

Saamienne jatkohoito- ja muiden ohjeiden selkeys ja riittävyys

Ei koske minua

Hoidon/palvelujen arviointi kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Taustatiedot

Eläin:

Asuinpaikka:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: