* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Terveysvalvonta

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Puhelinyhteyden saaminen asianne hoitamiseksi haluamamanne ajan sisällä

Ei koske minua

Palvelun saaminen asianne hoitamiseksi haluamanne ajan sisällä

Ei koske minua

Teitä kohtaan osoitettu ystävällisyys

Ei koske minua

Teitä kohtaan osoitettu kohteliaisuus

Ei koske minua

Mahdollisuutenne osallistua hoitoa/palvelua koskevaan päätöksentekoon

Ei koske minua

Tutkimusten/selvitysten perusteellisuus

Ei koske minua

Palvelun sujuvuus

Ei koske minua

Yksityisyyden säilyttäminen palvelutilanteessa

Ei koske minua

Teitä palvelleen henkilökunnan asiantuntemus

Ei koske minua

Saamienne tietojen selkeys ja riittävyys

Ei koske minua

Saamienne ohjeiden/neuvojen selkeys ja riittävyys

Ei koske minua

Tarkastuskertomuksen/muun dokumentin selkeys ja riittävyys

Ei koske minua

Opasteiden selkeys

Ei koske minua

Palvelujen arviointi kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: