* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Perheneuvola

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Kuinka hyvin saitte yhteyden perheneuvolaan?

Ei koske minua

Saitteko ensimmäisen käyntiajan riittävän nopeasti?

Ei koske minua

Toteutuiko käyntinne aikataulun mukaisesti?

Ei koske minua

Kohteliko henkilökunta teitä hyvin?

Ei koske minua

Saitteko tietoa palvelusta ymmärrettävästi?

Ei koske minua

Tehtiinkö palvelua koskevat päätökset yhdessä teidän kanssanne?

Ei koske minua

Tunsitteko olonne turvalliseksi palvelun aikana?

Ei koske minua

Huomioitiinko teidän yksityisyyden suoja riittävästi palvelun aikana?

Ei koske minua

Toteutuiko palvelu ammattitaitoisesti?

Ei koske minua

Oliko palvelusta teille hyötyä?

Ei koske minua

Olivatko vastaanottotilat viihtyisät?

Ei koske minua

Tiedättekö miten palvelunne etenee jatkossa?

Ei koske minua

Saitteko selkeät ohjeet, mihin otatte tarvittaessa yhteyttä?

Ei koske minua

Arvionne saamastanne palvelusta kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: