* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Koulujen psykososiaaliset palvelut

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Kuinka hyvin saitte yhteyden koulu- tai nuorisopsykologiin?

Ei koske minua

Saitteko ensimmäisen käyntiajan riittävän nopeasti?

Ei koske minua

Kohteliko henkilökunta teitä hyvin?

Ei koske minua

Saitteko tietoa hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta ymmärrettävästi?

Ei koske minua

Tehtiinkö hoitoa/tutkimusta/palvelua koskevat päätökset yhdessä kanssanne?

Ei koske minua

Tunsitteko olonne turvalliseksi hoidon/tutkimuksen/palvelun aikana?

Ei koske minua

Huomioitiinko yksityisyyden suojanne riittävästi hoidon/tutkimuksen/palvelun aikana?

Ei koske minua

Toteutuiko hoito/tutkimus/palvelu ammattitaitoisesti?

Ei koske minua

Oliko hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta teille hyötyä?

Ei koske minua

Olivatko vastaanottotilat viihtyisät?

Ei koske minua

Tiedättekö miten hoitonne/tutkimuksenne/palvelunne etenee jatkossa?

Ei koske minua

Saitteko selkeät ohjeet, mihin otatte tarvittaessa yhteyttä?

Ei koske minua

Arvionne saamastanne hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: