* = pakollinen tieto
Anna palautetta toiminnastamme - Vastaanotto-ja terveyskeskustoiminta

Yksikkö

*

Yksikkö, jota palautteenne koskee:

Palautteenne koskee:

Arvioikaa hoitojaksolla tai käynnillänne saamaanne palvelua
5 = Erittäin hyvä/hyvin - 1 = Erittäin huono/huonosti
54321Ei koske minua

Pääsittekö hoitoon tai tutkimukseen riittävän nopeasti?

Ei koske minua

Toteutuiko hoitonne tai tutkimuksenne aikataulun mukaisesti ilman turhaa odottelua?

Ei koske minua

Kohteliko henkilökunta teitä hyvin?

Ei koske minua

Saitteko tietoa hoidosta tai tutkimuksesta ymmärrettävästi?

Ei koske minua

Tehtiinkö hoitoanne tai tutkimustanne koskevat päätökset yhdessä teidän kanssanne?

Ei koske minua

Tunsitteko olonne turvalliseksi hoidon tai tutkimuksen aikana?

Ei koske minua

Huomioitiinko teidän yksityisyydensuoja riittävästi hoidon tai tutkimuksen aikana?

Ei koske minua

Toteutuiko hoitonne ammattitaitoisesti?

Ei koske minua

Oliko hoidosta tai tutkimuksesta teille selkeästi hyötyä?

Ei koske minua

Olivatko vastaanoton tilat viihtyisät?

Ei koske minua

Saitteko selkeät jatkohoito-ohjeet?

Ei koske minua

Tiedättekö miten hoitonne etenee jatkossa?

Ei koske minua

Saitteko selkeät ohjeet, mihin otatte tarvittaessa yhteyttä?

Ei koske minua

Arvionne saamastanne hoidosta tai palvelusta kokonaisuutena

Ei koske minua

Muuta palautetta

Mikäli haluatte tarkentaa edellisiä vastauksia tai antaa muuta palautetta, olkaa hyvä ja kuvatkaa näkemyksenne alla olevaan tilaan

Kiitettävää

Kehitettävää

Muu palaute

Palautteen antaja

Palautteen antaja:


Kiitos palautteesta!
Palaute annetaan nimettömänä. Mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä palautteen johdosta, kirjoittakaa yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Puhelinnumero: