* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Respons på lätt svenska om social- och hälsovårdstjänster
 
 Bästa klient inom social- eller hälsovården!

Genom den här enkäten samlar Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun in respons om kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna. Genom de svar vi får in utvecklar vi kvaliteten på våra tjänster. Ditt svar är alltså viktigt.

Vi behandlar svaren konfidentiellt. Ingen får alltså veta hur just du har svarat på frågorna i enkäten. Om du behöver hjälp med att fylla i enkäten kan du be en närstående om hjälp. Klienten själv eller klientens närstående kan fylla i enkäten
 
1. Information om den som svarar

Fyll först i vem som ger responsen. Berätta sedan klientens ålder, kön och modersmål

Enkäten fylls i av:

Klientens eller patientens kön:

Klientens eller patientens modersmål:

 
2. Tjänst eller service som du vill ge respons på

Välj den tjänst eller service som du kommenterar. Klicka först på ordet Välj så öppnar sig menyn. Titta sedan på de olika alternativen i rullgardinsmenyn och välj det rätta.
*

*

Använder du fortfarande tjänsten eller är du med i verksamheten? Om ditt svar är nej, skriv då in ett datum för när du var med sista gången.

 
3. Bedömning med siffra och skriftlig respons

Bedöm den verksamhet eller tjänst som du har fått och som du valde i början av enkäten. Det finns fem svarsalternativ. Välj det alternativ som passar bäst. Förklaringar till svarsalternativen:

5 = jag tycker precis lika
4 = jag tycker nästan lika
3 = jag har ingen åsikt om det här
2 = jag tycker ganska olika
1 = jag tycker helt olika.
5 = Instämmer helt - 1 = Helt av annan åsikt
54321

Det var lätt att få information om servicen

Jag fick smidigt och snabbt kontakt

Jag fick den service/vård jag behövde när jag behövde den

Personalen var vänlig och intresserad av min situation

Besluten om min vård/mitt ärende gjordes i samråd med mig

Jag fick en känsla av att man brydde sig om mig som helhet

Jag upplevde att den service jag fick var nyttig

Min integritet respekterades

Utrymmena var fungerande och trivsamma

Servicen var så bra att jag kan rekommendera den

Jag fick servicen/vården på mitt eget modersmål

 
 Här kan du skriva vad du anser om tjänsten eller verksamheten som du deltog i. Under rubriken Bra kan du skriva saker du var nöjd med. Under rubriken Dåligt kan du skriva saker som du inte var nöjd med, eller som du tycker borde ändras.
 

Vill du diskutera den respons du har gett? Om du svarar ja, ska du också fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter.

 
Tack för din respons!
 
På webben på adressen www.soite.fi publicerar vi respons som våra klienter har gett. Vi publicerar respons för att vi öppet vill berätta vilka saker vi har lyckats med och vilka saker vi ännu behöver göra bättre. Ingen enskild klient kan kännas igen på den respons hen har gett.