* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Respons om social- och hälsovårdsservicen
Bakgrundsuppgifter
*

*

Klientens/patientens kön:

Klientens/patientens modersmål:

Responsen ges av en:

Bedömning av den service/vård som du fått. Vid varje fråga finns fem olika svarsalternativ. Välj det lämpligaste alternativet.
5 = Instämmer helt - 1 = Helt av annan åsikt
54321

Det var lätt att få information om servicen

Jag fick smidigt och snabbt kontakt

Jag fick den service/vård jag behövde när jag behövde den

Personalen var vänlig och intresserad av min situation

Besluten om min vård/mitt ärende gjordes i samråd med mig

Jag fick en känsla av att man brydde sig om mig som helhet

Jag upplevde att den service jag fick var nyttig

Min integritet respekterades

Utrymmena var fungerande och trivsamma

Servicen var så bra att jag kan rekommendera den

Jag fick servicen/vården på mitt eget modersmål

Betyg

Jag kan rekommendera vårdenheten för mina nära anhöriga
10 = Mycket sannolikt 0 = Mycket osannolikt

Övrig respons

Jag önskar att man tar kontakt med mig


Tack för din respons!

Vi publicerar anonym, skriftlig respons från våra klienter på våra nätsidor www.soite.fi. På det här sättet vill vi öppet berätta om vad vi lyckats med och vad vi behöver utveckla. En enskild responsgivare kan inte identifieras på basis av responsen.